Frågor och svar Frågor och svar
×

Du som har ett årskort eller klippkort

Då vi, BRA Sverige AB, varit under företagsrekonstruktion under perioden 6 april – 8 september 2020 kan vi tyvärr inte fullgöra våra förpliktelser med våra olika avtalsparter i den utsträckning vi hade velat utan behöver förhålla oss till vad som överenskommits under föregående rekonstruktion. Detta innebär exempelvis att vi inte rakt av kan ge full återbetalning för de produkter som köpts före rekonstruktionen. Vi vill därför erbjuda dig nedan valmöjlighet;

  1. Har du ett gällande årskort eller klippkort erbjuds du en förlängning motsvarande samma tid som vi befunnit oss i uppehåll som kompensation för vår paus under rekonstruktionen. Väljer du detta alternativ kan du när som helst ångra dig och begära återbetalning enligt alternativ b) nedan.
  2. Vill du inte ha ditt årskort eller klippkort förlängt har du rätt att istället begära återbetalning. Det kvarvarande värdet på årskortet/klippkortet beräknas enligt villkoren i avtalet. På grund av att vi befunnit oss i företagsrekonstruktion behöver vi då, enligt lag, förhålla oss till det offentliga ackord som föreslagits vilket gör att återbetalningen begränsas till 25 % av det beräknade värdet. Detsamma gäller för samtliga kunder, leverantörer och partners som vi har skulder till. Det spelar ingen roll om begäran om återbetalning gjorts innan rekonstruktionen är avslutad eller om det görs när vi kommit igång igen i höst/vinter. Tidpunkten för sådan återbetalning om 25 % (av det beräknade kvarvarande värdet) är också samma för alla, vilket innebär en betalningstidpunkt i juli 2021. Väljer ni detta alternativ är det slutgiltigt och valet går tyvärr inte att backa.

Här kan du göra ditt val