Frågor och svar Frågor och svar
×

Eventuell tidigarelagd nedstängning av Bromma flygplats

Swedavia har släppt en pressrelease där de, efter en intern utredning på begäran av sin ägare, på företagsekonomiska grunder föreslår att Bromma stängs i förtid. Bakgrunden är den kraftiga påverkan som Coronapandemin fört med sig för flygbranschen.

Vi på BRA har målbilden att även fortsättningsvis bidra till en hög tillgänglighet i Sverige och vara viktig del av svensk infrastruktur. Vi har varit med och byggt upp trafiken runt Bromma i mer än 20 år och flög före Coronautbrottet över 2 miljoner resenärer årligen till och från Bromma flygplats vilket motsvarar 30% av den svenska inrikestrafiken. BRA innehar i dag 90% av start- och landningstiderna på Bromma flygplats. Vi är en del av kollektivtrafiken och merparten av kunderna reser utifrån regionerna in till Stockholm Bromma, antingen över dagen eller veckopendlar.

Våra återstartsplaner baserar sig på att vi kan fortsätta flyga till och från Bromma och vi bedömer att en nedläggning skulle vara negativ både för våra kunder som för oss. Vi har nu för avsikt att ta del av den analys som är gjord och hur förutsättningarna skulle se ut för att flytta vår verksamhet till Arlanda om det skulle bli aktuellt. En av de viktigaste förutsättningarna är att vi även fortsättningsvis kan få tillgång till den mängd start- och landningstider i rusningstrafik som möjliggör ett dag- och/eller veckopendlande för våra kunder.

Vi har förhoppningen att man fattar beslutet baserat på en långsiktig målbild och vi har behov av att beslutet fattas snabbt så att vi kan planera för vår fortsättning.