×

Frågor och svar

Här hittar du svar på dina frågor angående:
Ja, det stämmer. Vår företagsrekonstruktion vann laga kraft den 8 september vilket innebär att vår företagsrekonstruktion är över.
Den är mycket svårbedömd. Mycket speglar hur coronapandemin utvecklas och vilka beslut om förhållningssätt som resp. land fattar. Affärsresandet kommer under en längre period vara betydligt lägre. Det privata resandet minskar inte fullt så mycket. Troligtvis kommer det att dröja ett par år innan marknaden stabiliseras på ett nytt normalläge som kommer att vara lägre än vad det var före Corona.
Vi är startklara och redo men behöver som sagt fortsatt vänta in rätt tidpunkt för vår uppstart. Denna tidpunkt är för oss när Corona kurvan går åt rätt håll, myndigheterna släpper på sina restriktioner och vi kan se att kunderna vill komma upp i luften och flyga igen
Det lutar åt att vi börjar trafikera Malmö- Bromma, Göteborg-Bromma, Ängelholm-Bromma, Visby-Bromma och Umeå-Bromma i ett första skede. Vartefter marknaden blir starkare och efterfrågan ökar på övriga orter kommer vi att öka destinationerna succesivt.
Vi kommer att börja med ett fåtal linjer och sedan utöka succcessivt med fler linjer, flygplan och frekvenser när vi ser att tillräcklig efterfrågan finns. Det är för tidigt att svara specifikt ang de olika linjerna men håll utkik.
Vi validerar rätt läge att ge oss in på marknaden som just nu är svår att bedöma med anledning av hur Corona påverkat våra beteenden i kombination med vad myndigheterna rekommenderar oss. Vår återuppstart hänger på att efterfrågan på flygresor kommer igång igen i rimlig omfattning. Vi kommer att vara försiktiga innan vi väljer att kliva in, allt för att säkerställa att vi är lönsamma och att vi inte skapar en överkapacitet på marknaden.
Senast i juli månad 2021 återbetalas 25% av biljettskulden till de kunder som ansökt om återbetalning. 25% är det fastställda ackord som faställts i Tingsrätten. Mer information om återbetalning med anledning av företagsrekonstruktionen mellan 6 april-8 september går att läsa på www.flygbra.se.
Rådande omständigheter har inneburit att BRA tvingats ställa in sina flyg och försattes i företagsrekonstruktion den 6 april 2020. Vi är väldigt ledsna över denna situation men har erbjudit våra kunder att antingen få en återbetalning om 25 % av biljettpriset eller en ersättningsbiljett. Ni som har betalat för en flygresa som har ställts in har en fordran på BRA på hela inköpspriset för biljetten. Enligt lagen om företagsrekonstruktion får BRA emellertid inte betala fordringar som har uppkommit före rekonstruktionen, så kallade gamla skulder, och i lag görs inget undantag för fordringar som är hänförliga till konsumenter. Den betalning som kan erbjudas är den betalning som föreslås i ackordet inom ramen för rekonstruktionen, dvs 25 % av fordringsbeloppet. Vi är som sagt väldigt ledsna över att inte kunna leverera den resa du har betalat för men är med detta sagt enligt lag förhindrade att betala tillbaka din biljett fullt ut. Det alternativ vi har att erbjuda är istället antingen en återbetalning om 25 % av biljettpriset eller en ersättningsbiljett.
Det går alltid att ångra sin vilande biljett och begära återköp istället även längre fram, man får då tilllbaka 25% av biljettvärdet enligt en fastställd dom om ackord i Tingsrätten. Mer går att läsa på flygbra.se
Alla kunder, oavsett var de bokat sin resa, hänvisas att fylla i formuläret på vår hemsida så ombesörjer vi återbetalningen som kommer att ske senast i juli 2021.
Alla kunder eller återförsäljare måste om de skall göra återbetalningsansökning för någon annan, ha fått en fullmakt av den person som står på biljetten. Fullmaktsformulär som kan användas hittar du här.
Nej, pga. rekonstruktionen är BRA inte med i BSP tills vidare. Biljetter ni skickat in via BSP agent refund finns därför inte kvar i det systemet utan även dessa behöver hänvisas till förfarandet gällande återbetalningar, se mer under www.flygbra.se/vilande-biljett/
Just nu kan du boka en flygning med Amapola och det gör du genom att kontakta deras kundcenter på telefon +46 (0)770-790 700 mån-fre 06-21, sön 12-19. Om du önskar vänta och boka din biljett med BRA så går det bra. Du kontaktar då vårt kundcenter så snart vi öpnnat upp vår bokning på BRA igen så hjälper vi er att boka om er biljett.
Det är en kommersiell överenskommelse som innebär att Amapola flyger på några av våra kunders mest omtyckta linjer under tiden vi står still. Kunderna kan flyga på sina BRA biljetter från inställda flygresor vilket varit mycket uppskattat
Kontakta Amapolas kundcenter på telefon +46 (0)770-790 700 mån-fre 06-21, sön 12-19.
Vi håller alla årskort och klippkort frysta så att giltighetstiden fortsätter löpa först när vi startar upp igen.
Biljetterna kommer inte att försvinna utan ligger kvar. Kom ihåg din bokningsreferens så går det lättare att hitta dina bokningar när det blir dags för dig att boka om dessa biljetter framöver.
Så fort som möjligt men senast 1 år efter att rekonstruktionen har avslutas.
Du kan gå in och boka dessa senast 3 dagar innan din tilltänkta resa och så snart vår bokning öppnat igen.
Ja, alla biljetter där val inte gjort kommer att ligga kvar vilande tillsvidare.
Ja, men endast på Amapola fram tills dess att BRA öppnar sin egen regionala trafik.
Vi kommer att förlänga ledtiden för vilande biljetter, årskort klippkort så att kunderna inte drabbas. Just nu är de vilande biljeterna giltiga till 30 september 2021. Gällande årskort, klippkort och BRA vänner poäng så kommer dessa att förlängas motsvarande tid som vi har haft uppehåll i vår flygtrafik.
Vi på BRA har inget samarbete med Air Gotland. Våra kunders vilande biljetter kan endast användas på Amapolas flygningar och du kontaktar då Amapola för att få hjälp att boka in dem. Du kan också vänta med att använda din vilande biljett till dess att vi själva är uppe och flyger igen och biljetten kommer då att vara giltig fram till september 2021, kan överlåtas utan extra kostnad till en annan person och användas på hela vårt linjenät oavsett vilken sträcka du hade bokat tidigare. Kontakta vårt kundcenter då vi kommit igång med våra flygningar igen så hjälper vi dig att boka din vilande biljett.
Ditt årskort kommer att förlängas med motsvarande tid som vi befunnit oss i flyguppehåll när vi startar upp verksamheten igen.
Maila kundrelationer@flygbra.se så hjälper vi dig. Vi behöver namn och Medlemsnummer.
Vi har 12 st flygplan av modellen ATR-600.
Det är en kommersiell överenskommelse som innebär att Amapola flyger på några av våra kunders mest omtyckta linjer under tiden vi står still. Kunderna kan flyga på sina BRA biljetter från inställda flygresor vilket varit mycket uppskattat
Just nu kan du boka en flygning med Amapola och det gör du genom att kontakta deras kundcenter på telefon +46 (0)770-790 700 mån-fre 06-21, sön 12-19. Om du önskar vänta och boka din biljett med BRA så går det bra. Du kontaktar då vårt kundcenter så snart vi öpnnat upp vår bokning på BRA igen så hjälper vi er att boka om er biljett.
Ja, men endast på Amapola fram tills dess att BRA öppnar sin egen regionala trafik.
Vi håller alla årskort och klippkort frysta så att giltighetstiden fortsätter löpa först när vi startar upp igen.
Vi på BRA har inget samarbete med Air Gotland. Våra kunders vilande biljetter kan endast användas på Amapolas flygningar och du kontaktar då Amapola för att få hjälp att boka in dem. Du kan också vänta med att använda din vilande biljett till dess att vi själva är uppe och flyger igen och biljetten kommer då att vara giltig fram till september 2021, kan överlåtas utan extra kostnad till en annan person och användas på hela vårt linjenät oavsett vilken sträcka du hade bokat tidigare. Kontakta vårt kundcenter då vi kommit igång med våra flygningar igen så hjälper vi dig att boka din vilande biljett.
Vi kommer att förlänga ledtiden för vilande biljetter, årskort klippkort så att kunderna inte drabbas. Just nu är de vilande biljeterna giltiga till 30 september 2021. Gällande årskort, klippkort och BRA vänner poäng så kommer dessa att förlängas motsvarande tid som vi har haft uppehåll i vår flygtrafik.
Ditt årskort kommer att förlängas med motsvarande tid som vi befunnit oss i flyguppehåll när vi startar upp verksamheten igen.
Vi håller alla årskort och klippkort frysta så att giltighetstiden fortsätter löpa först när vi startar upp igen.
Så fort vi startar upp flygtrafik i egen regi måste valet vara gjort.
De kommer inte gå att använda förrän vi startar upp vår kommersiella verksamhet i BRA igen. Vi kommer att förlänga giltighetstiden för poängen motsvarande den tid vi varit i rekonstruktion
Vi kommer automatiskt att förlänga datumet för alla med poäng i BRA vänner med motsvarande tid som vi befunnit oss i flyguppehåll när vi startar upp verksamheten igen.
Vi kan i nuläget inte lova att de erbjudanden vi tidigare hade finns kvar men vi återkommer så fort vi startar upp igen med mer information. Du kommer alltid att kunna flyga med dina intjänade poäng hos BRA även framöver.

Hittar du inte svar på din fråga?

Kontakta oss